Exkurze do Vojenského historického archivu v Praze

Jak už je v naší pobočce dobrým zvykem, navštívili jsme 20. listopadu 2015 další z našich předních archivů, tentokrát objekt VHA v Praze-Ruzyni. Do adaptovaných budovy bývalé vojenské školy se v posledních dvou letech přestěhoval z nevyhovujících prostor Invalidovny, kde byl ohrožován při povodních a také tristním stavem více než dvě stě let staré nemocnice pro vysloužilé vojáky. Pan ředitel PhDr. Július Baláž, CSc., se nám opravdu obětavě věnoval, provedl nás po svém království od půdy až po sklep a pozorně odpovídal na naše zvědavé otázky. VHA, který je součástí Vojenského ústředního archivu, je dnes moderní institucí s badatelnou otevřenou všem zájemcům, kteří si mohou vybrat a objednat archiválie přes internet.

Na druhou stranu je ale smutné, že objekt pro celý Vojenský historický archiv bohužel nestačí a dokumenty uložené v Olomouci se musí nejméně jednou týdně převážet do Prahy.

II. bienále soutěže kronikářů Libereckého kraje

DSCN4967

Krajský úřad v Liberci opravdu splnil slovo a s Ještědskou pobočkou ČAS vyhlásil další soutěž o nejlepší kroniku Libereckého kraje. Přihlásilo se dvanáct obcí do 2000 obyvatel a pět obcí větších a hodnotily se zápisy za léta 2012-2013.

Porota vůbec neměla lehko úlohu, zasedali v ní: Mgr. Tomáš Hromádka, pedagog a kronikář Velké Chuchle, předseda poroty; Mgr. Pavel Jakubec, předseda Ještědské pobočky ČAS, zástupce ředitele SOkA Semily; PhDr. Lubor Lacina, Severočeské muzeum Liberec, kronikář obce Bedřichov; PhDr. Ivo Navrátil, ředitel SOkA Semily; Mgr. Hana Chocholoušková, emeritní ředitelka SOkA Liberec; Mgr. Jan Kašpar, ředitel SOkA Jablonec n. N.; Mgr. Pavel Pilz, SOkA Jablonec n. N., kronikář obce Janov n. N.; Mgr. Tomáš Cidlina, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Mgr. Martin Nechvíle, vedoucí odboru kultury Libereckého kraje. Celý příspěvek

Volební valná hromada pobočky 2015

Na valné hromadě 12. března 2015 byl zvolen nový výbor Ještědské pobočky ČAS. Ten si na své první schůzi, jež se sešla po valné hromadě, rozdělil funkce mezi své členy následovně:

  • Mgr. Pavel Jakubec – předseda
  • Mgr. Robert Filip – místopředseda
  • Mgr. Jan Kašpar – zasloužilý člen
  • Mgr. David Marek – pokladník
  • PhDr. Ivo Navrátil – jednatel

Revizní komise byla ustanovena ve složení:

  • Petr Kolín, DiS. – předseda
  • Mgr. Pavel Pilz

 

Den otevřených dveří v SOkA Jablonec nad Nisou

Vážení přátelé,
dovoluji si vás informovat, že stejně jako v minulých letech, také letos se k oslavě Mezinárodního dne archivů (MDA, vždy 9. června) rozhodli připojit i archiváři Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou.jablonec
Protože v roce 2014 připadá MDA konečně na pracovní den (pondělí), hodláme naše aktivity konané k tomuto svátku uskutečnit právě v tomto termínu.
Program se bude snažit zohlednit fakt, že v letošním roce uběhlo již šedesát let od chvíle, kdy byla vytvořena současná síť státních archivů (vládní nařízení č. 29/1954 Sb. o archivnictví ze 7. května 1954) a 20 let od okamžiku, kdy začal jablonecký okresní archiv fungovat na současném místě (1. července 1994). Celý příspěvek

Mezinárodní den archivů v SOkA Semily 9. 6. 2014

plakát k MDA

Také v letošním roce připomeneme Mezinárodní den archivů symbolickým otevřením archivních vrat, abychom Vás pozvali na malou výstavku čerstvě restaurovaných pergamenových listin a ukázali práci konzervátora, provedli Vás po archivní budově a umožnili potěšit se s krásnými fotografiemi přírodovědce a pracovníka CHKO Český ráj RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Otevřeno bude od 9 do 16 hodin, výstava fotografií do 18 hodin.

Exkurze do SOkA Trutnov

DSCN0305

Dlouho plánovaný zájezd k našim východním kolegům se stal dne 24. dubna 2014  díky laskavé ochotě ředitele SOkA Trutnov Mgr. Romana Reila skutečností. Asi dvacítka pracovníků archivů, muzeí a knihoven se shromáždila v 9.30 hodin v badatelně archivu, aby vyslechla poutavý výklad pana ředitele o archivních ciméliích, zajímala se také o soustavnou publikační činnost archivu a spolupráci s obecními úřady. Při důkladné prohlídce archivu jsme objekt rozebrali skoro na prvočinitele, za což nás radnice odměnila upomínkovými taškami se zajímavými regionálními publikacemi.. Po výborném obědě v Pivovarské restauraci jsme byli provedeni po starém městě a jeho okolí, vesměs ve stopách bojů války r. 1866. Moc děkujeme všem, kdo se takovou měrou zasloužili o zdar cesty a naši spokojenost! Celý příspěvek